Medicinski vidik neplodnosti

V medicini govorimo o neplodnosti oziroma infertilnosti ali sterilnosti para takrat, ko sta moški in ženska nezmožna spočetja v 12 mesecih skupnega življenja. O primarni neplodnosti govorimo takrat, ko še nikoli ni prišlo do spočetja, o sekundarni pa takrat, ko je predhodno že bilo spočeto življenje. Delež pojavljanja neplodnosti je v Sloveniji enak kot v Evropi in se javlja pri 15% parov, vendar ta delež še narašča.

 

VZROKI NEPLODNOSTI


Vzroke neplodnosti zaznamo tako pri moških (40%) kot pri ženskah (40%), nekaj vzrokov je kombiniranih (10%), nekaj pa nepojasnjenih (10%). Najpogostejši vzroki neplodnosti v razvitem svetu so:
starost žensk nad 30 let ob odločitvi za spočetje s posledičnimi ginekološkimi problemi,
spolno prenosljive bolezni (klamidija, druge),
• neustrezna teža: previsoka, prenizka,
stres pri obeh spolih,
onesnaženo okolje pri obeh spolih,
nikotin pri obeh spolih,
alkohol pri obeh spolih,
kofein v velikih količinah pri obeh spolih.

 

MEDICINSKA OBRAVNAVA NEPLODNOSTI

 

Medicinska obravnava neplodnosti poteka po naslednjih korakih preko:
diagnostičnih postopkov pri ženski (anamneza, klinični status, bris cerviksa, ultrazvok, analiza ciklusa, hormonske preiskave, laparoskopija s kromopertubacijo, histeroskopija, dodatne preiskave po potrebi), ki so po doktrini slovenske ginekologije obvezen prvi korak.
diagnostičnih postopkov pri moškem (anamneza, klinični status, spermiogram in biokemične preiskave semena in funkcionalni testi semenčic, hormonske preiskave, urološki pregled, ultrazvok testisov, prostate...,biopsija testisov, genetske preiskave, druge preiskave).
terapevtskih postopkov, ki so po doktrini slovenske ginekologije drugi korak vedno, kadar so možni.
postopkov Oploditev z Biomedicinsko Pomočjo (v nadaljevanju OBMP) stroka jih praviloma ponudi po diagnostiki in terapiji, če terapevtski postopki niso bili uspešni ( merilo vsaj 12 mesecev ).
 

 

Zdravljenje neplodnosti pri obeh spolih poteka preko svetovanja o spremembi načina življenja, s poudarkom na zdravi prehrani in uravnoteženi telesni teži, z izogibanjem kajenju, alkoholu, kavi in stresu. Drugi način zdravljenja neplodnosti je medikamentozni, seveda pri vsakem spolu na drugačen način. Tretji način pa kirurški. Kadar nobeden od že omenjenih načinov zdravljenja ni učinkovit, svetujejo tudi OBMP.

 

Poznamo različne vrste postopkov OBMP, in sicer:


IUI (intrauterina inseminacija) - gre za ambulantni postopek vnosa koncentriranega semena v maternico preko katetra. To je znotrajtelesna umetna oploditev. Glede na ciklus lahko poteka v naravnem ciklusu ali v stimuliranem ciklusu. Lahko je homologna (znotraj para) ali pa heterologna (preko semena »darovalca«). Smiselno je uporabiti ta postopek takrat, kadar so pri ženski prehodni jajcevodi, odziven jajčnik in so semenčice v semenu. Združitev para ni predvidena kot del postopka, jo je pa mogoče v postopek vključiti, če se par izrecno dogovori z andrologom (uporabljana formulacija: «seme prinese od doma«), pri tem mora par uporabiti nespermicidni kondom.

IVF-ET (in vitro fertilizacija z embrio-transferjem) - je izventelesna umetna oploditev, ki poteka v laboratoriju, v steklovini oziroma v epruveti. Tudi ta postopek lahko poteka v naravnem (redko) ali v stimuliranem ciklusu, homologno ali heterologno. Ta postopek poteka po naslednjih fazah:
- timska odobritev postopka glede na indikacije in pogoje in priprava protokola za konkreten postopek konkretnega para,
- hormonska stimulacija jajčnikov,
- ultrazvočna aspiracija jajčnih celic,
- ocena prisotnosti in zrelosti jajčnih celic,
- spodbujanje dozoritve jajčnih celic,
- pridobitev semena,
- ocena in priprava semena,
- izvedba oploditve "v epruveti",
- ocena oploditve po 1 dnevu,
- gojenje zarodkov v mediju,
-"ocena kakovosti zarodkov": IV – I, po 2 dneh,
- predimplantacijska genetska diagnostika,
- podaljšano gojenje,
- prenos zarodkov (embrio transfer),
- ob izostanku menstruacije nosečnostni test in UZ diagnoza nosečnosti,
- selekcija zarodkov,
- zamrzovanje zarodkov,
- darovanje zarodkov (v SLO ne),
- končna usoda zarodkov je prepuščena izbiri staršev;
-"pustiti jih umreti",
-  uporaba za raziskave,
- "redukcija" ugnezdenih zarodkov.
- nadomestno materinstvo,
- oploditev z zarodkom treh staršev (mitohondrijska DNA "darovalke").

ICSI (intracytoplasmic sperm injection) - gre za podvrsto postopka IVF in je skrajna oblika umetne oploditve. Pri tem postopku vnesejo izbrane semenčice (tudi še nezrele) neposredno v izbrano jajčece. Ta postopek uporabijo za skrajne primere moške neplodnosti. Semenčice za vnos pridobijo s punkcijo obmodka ali biopsijo moda.


Povzeto po Cvelbar, Mirjam. 2012. Neplodnost - medicinski vidiki.

NA VRH

Login Form

Kontakt

 

Naslov: Antonov dom na Viču,

            Tržaška cesta 85, Ljubljana

 

Elektronski naslovi:

 

marija.stritar@gmail.com

joze.stritar@gmail.com

tadej.strehovec@gmail.com

info@neplodnasva.si

Kje smo